Charlottenlundgruppe

Vi afholder gruppemøde d. 22/3 fra 18-20

Kære spejdere, søskende og forældre
Så er det blevet tid til det årlige Gruppemøde, der er vores spejdergruppes svar på en generalforsamling.

Vi mødes i spejderhytten: Onsdag den 22. marts fra 18.00-20.00

Spejderne laver aktiviteter udendørs mens mødet er Igang. Forældrene får et indblik i Charlottenlund Gruppes aktiviteter og drift.

Der vil også være valg til Grupperådet, så hvis nogle af jer forældre er interesserede i at være med, kan I her høre mere om, hvad det indebærer.

Vi byder på lidt kage/kaffe og te, og håber på at se mindst en forælder fra hver familie.

Dagsorden for Gruppemødet er:

Velkommen ved Magnus og Gertrud

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Information fra enhederne

4. Information om Spejderneslejr 2017 – Allan
5. Beretning fra bestyrelsen
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 – Bertil

7. Gruppens arbejde I praksis efter sommerferien.
8. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter – Gertrud
9. Valg af medlemmer til grupperådet
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer

Mvh Grupperådet og Lederstaben

Marts 2017