Grupperådet er at betragte som foreningen KFUM­Spejderne i Charlottenlunds bestyrelse. Rådet består af forældrerepræsentanter, der vælges ved det årlige gruppemøde, der kan sidestilles med foreningens generalforsamling.

I årets løb mødes Grupperådet 4-­5 gange for at tage stilling til foreningens drift og eventuelle udfordringer samt projekter.

Grupperådet kan kontaktes via mail: grupperaad@gronspejder.dk

Grupperådsforkvinde Gertrud Rygaard
Gertrud er grupperådets forkvinde og betragtes derfor som foreningens øverste ledelse.
Gertrud er mor til Helena, der er juniortropspejder.

Kasserer Bertil From
Bertil er gruppens kasserer og sørger dermed for at gruppens økonomi stemmer.
Bertil er far til Johan, der er juniortropspejder og Anders, der er seniortropspejder.

Thomas Boesen
Thomas er medlem af grupperådet og er far til Iben, der er juniortropspejder og Ellen, der er i ulveflokken

Ulla Agesen
Ulla er medlem af grupperådet og er mor til Asger, der er juniortropspejder og Rosa, der er i ulveflokken

Hanne Kruse
Hanne er medlem af grupperådet og mor til Han-­Ying i ulveflokken og Ying­-Ying i seniortroppen.