Charlottenlund Gruppe, som vi kender den i dag, blev grundlagt d. 21. april 1966, men dens historie går endnu længere tilbage.

Gruppen opstod som en sammenlægning af Bregnegård og Maglegård Gruppe. Bregnegård blev oprettet i 1940, som en udlægger af Maglegård Gruppe, der dengang var vokset sig så stor at dette var nødvendigt for at kunne optage nye spejdere.
Maglegård Gruppe fik navn i 1933 efter at have heddet 3. Hellerup siden 1919.
Charlottenlund Gruppes historie går dermed knap 50 år længere tilbage end dens grundlæggelse.

Gruppens hytte på Charlottenlundvej 34 blev opført i 1957, af spejderforældre med overskudsmidler fra Messiaskirken, der efter krigen ikke ville investere i et nyt kirketårn. Siden da har hytten skabt de perfekte rammer for spejderarbejdet i Gruppen.

Gruppen er organiseret som en frivillig forening, der dels drives af frivillige spejderledere og dels af frivillige forældrerepræsentanter. Disse har til formål at skabe rammerne for at børn og unge kan deltage i spejderaktiviteter som medlemmer af KFUM­Spejderne i Charlottenlund.

I nedenstående diagram kan du danne dig et overblik over hvordan gruppen er organiseret.

I Charlottenlund Gruppe tildeler vi friluftslivet særlig vægt i spejderarbejdet. Det gør vi dels fordi at det er hvad de frivillige spejderledere brænder for og dels fordi at der i friluftslivet findes optimale rammer for at kunne lave spejderarbejde, der udvikler børn, unge og voksne.

Dette har resulteret i en række større vandreture for de ældste spejdere og lederne i naturskønne omgivelser i bl.a. Wales, Norge, Finland, Frankrig, Østrig og Skotland.